Raport tygodniowy za okres od 16 do 22 września 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 331 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 152,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 179 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 75 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 13,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 45,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 8,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 1,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 5,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 77,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 53,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 1/50 zł.,

skierowano spraw do sądu – 3,

patrole wspólne z policją – 0,

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, Zabezpieczenie 41 Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw, Asysta władzom miasta podczas składania kwiatów, konwój dokumentów) – 92,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 1,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 30,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 13.

Raport tygodniowy za okres od 9 do 15 września 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 364 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 147,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 215 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 72 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 12,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 43,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 8,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 4,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 2.

Interwencje własne – 75,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 61,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 8/800 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku, akcja nielat),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów, Zabezpieczenie 41 Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw) – 87,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 2,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 17,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 4.

Raport tygodniowy za okres od 2 do 9 września 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 407 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 168,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 237 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 0,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 89 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 13,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 49,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 5,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 6,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 6,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 10.

Interwencje własne – 68,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 62,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 2/200 zł.,

skierowano spraw do sądu – 1,

patrole wspólne z policją – 2 (patrole na targowisku, akcja nielat),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie rajdu rowerowego, kontrola zajęcia pasa drogowego, znakowanie rowerów) – 72,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 5,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 20,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 0,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 8.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...