NIETRZEŹWY ZAKŁÓCAŁ SPOKÓJ W KOŚCIELE

Jeden z naszych mieszkańców z ul. Norwida miał ogromnego pecha, kiedy to w dniu 1 lutego około godziny 18:00 wtargnął do Kościoła św. Jakuba i podczas odbywającego się nabożeństwa będąc pod wpływem alkoholu zakłócał spokój, zachowując się niegodnie, komentował modlitwę zgromadzonych wiernych oraz prowadzącego nabożeństwo duchownego. Jego pech polegał na tym, że wszedł do kościoła, obok którego od niedawna ma swoją siedzibę Straż Miejska. Strażnicy zainterweniowali na wniosek kapłana, ujęli nietrzeźwego, który podczas interwencji zachowywał się wulgarnie w stosunku do strażników, oprócz tego w obecności strażników rozbił butelkę po alkoholu, czym zaśmiecił miejsce publiczne. Strażnicy pijanego przewieźli do szpitala celem przebadania go na okoliczność zatrzymania w Policyjnej Izbie Zatrzymań do czas wytrzeźwienia.

W dniu 2 lutego około godziny 16:30, kiedy to owy mężczyzna już wytrzeźwiał został ukarany przez strażników 4 mandatami karnymi po 100 zł. za każde z czterech popełnionych przez niego wykroczeń. Jak widać drogo go kosztowała wizyta w kościele chociaż nie była zbierana składka....

Raport tygodniowy za okres od 27 stycznia do 2 lutego 2019 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 396 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 165,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 230 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 61 w tym dotyczących:

  • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 11,
  • zagrożeń w ruchu drogowym – 23,
  • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 17,
  • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
  • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
  • awarie techniczne – 4,
  • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 3.

Interwencje własne – 104,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 58,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 22/2400,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 0 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (Asysta Prezydentowi Miasta podczas składania kwiatów, zabezpieczenie zabawy karnawałowej w szkole podstawowej nr 2, otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 61,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 53,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 15,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 11.

ZANIECZYŚCILI TEREN-NIE UNIKNĄ KARY

W dniu wczorajszym około godziny 9:00, dyżurny Straży Miejskiej w Skierniewicach odebrał zgłoszenie o porzuconych śmieciach w rejonie firmy STAL-CAR przy ul. 26 Dywizji Piechoty. Patrol po przybyciu na miejsce potwierdził zgłoszenie i po dokumentach znalezionych w wyrzuconych śmieciach ustalił wstępnie domniemanego sprawcę tego wykroczenia. Mając takie dowody to myślę, że w niedługim okresie czasu sprawca ten posprząta po sobie i zostanie ukarany za popełnione wykroczenie, a grozi mu grzywna w postaci mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

Zanieczyszczenie1Zanieczyszczenie2Zanieczyszczenie3

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...