Ogłoszenie nabór na stanowisko Strażnik Miejski

Komendant Straży Miejskiej w Skierniewicach ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy "STRAŻNIK MIEJSKI".

Wszelkie informację i dokumenty niezbędne do własciwego aplikowania na w/w stanowisko, wszyscy chętni znajdą w poniższych załącznikach:

Załaczniki:

pdf-ikonaOgłoszenie

pdf-ikonaKWESTIONARIUSZ KANDYDATA C.V_do pobrania

Raport tygodniowy za okres od 16 do 22 grudnia 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 539 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 243,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 294 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 1,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 98 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 12,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 46,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 16,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 4,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 1,
 • awarie techniczne – 11,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 8.

Interwencje własne – 143,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 83,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/700,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 2 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, zabezpieczenie imprezy świątecznej przed Ratuszem i wigilii z mieszkańcami, asysta władzom miasta podczas składania kwiatów, , kontrola handlu choinkami, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, poszukiwanie osoby zaginionej – 61,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 3,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 28,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 41,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 19.

Raport tygodniowy za okres od 9 do 15 grudnia 2018 r.

W analizowanym okresie, strażnicy podjęli 431 różnego rodzaju interwencji i działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku na terenie naszego miasta, z czego:

wszystkich interwencji podjęto – 148,

skontrolowano budynki użyteczności publicznej – 289 (razy),

kontrola nieruchomości, która zakończyła się sporządzeniem protokółu – 3,

przyjęto zgłoszeń od mieszkańców – 62 w tym dotyczących:

 • zakłócania porządku publicznego i spokoju - 10,
 • zagrożeń w ruchu drogowym – 39,
 • ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 2,
 • zagrożeń życia i zdrowia – 3,
 • zagrożeń pożarowych (katastrof) – 0,
 • awarie techniczne – 3,
 • dzikie zwierzęta (bezpańskie psy i inne) – 5.

Interwencje własne – 77,

udzielono pouczeń (środki oddziaływania wychowawczego) – 70,

ukarano mandatami karnymi sprawców wykroczeń – 7/900,

skierowano spraw do sądu – 2,

patrole wspólne z policją – 3 (kontrola targowiska, patrole szkolne),

zabezpieczenia (otwieranie urzędu miasta, posterunki stałe w urzędzie miasta i urzędzie stanu cywilnego, stały posterunek w Urzędzie Miasta, kontrola miejsc zagrożonych według Krajowej Mapy Zagrożeń przygotowanej przez Komendę Miejską Policji w Skierniewicach (działania cykliczne), pomoc w uruchomieniu samochodu, zabezpieczenie przejść dla pieszych, gdzie przechodzi młodzież do szkół, zabezpieczenie imprezy świątecznej przed Ratuszem, kontrola zajęcia pasa drogowego, konwój dokumentów, kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych – 63,

konwój dokumentów, wartości pieniężnych, asysty urzędnikom – 4,

wystawionych wezwań dot. popełnionych wykroczeń – 9,

interwencje z monitoringu/fotopułapki – 9,

przekazano spraw do jednostek współdziałających w zakresie funkcjonowania infrastruktury miejskiej (uszkodzone znaki drogowe; awarie oświetlenia ulicznego, zanieczyszczone chodniki i jezdnie; inne) – 8.

Uprawnienia strażników

Uprawnienia Strażnik wykonując zadania ma prawo do:udzielania pouczeń, legitymowania ... WIĘCEJ ...

Kierownictwo

KOMENDANTKomendant - Artur GłuszczDo zadań Komendanta Straży należy planowanie ... WIĘCEJ...

Akty Prawne

aktyprawnePodstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich... WIĘCEJ...

Informacje podstawowe

InfoStraż Miejska w Skierniewicach pracuje codziennie w godzina 7:00 do 23:00... WIĘCEJ ...